O nama

Ukratko o Advokatskoj firmi Sajić

Advokatska firma „Sajić“ o.d. Banja Luka nastala je iz advokatske prakse započete još 1989. godine u samostalnoj advokatskoj kancelariji advokata Stojanke Sajić.

Prvo ortačko društvo u Bosni i Hercegovini osnovali su Stojanka i Aleksandar Sajić 2003. godine.

Trenutno broji 17 zaposlenih, od čega je deset (10) advokata, četiri (4) stručna saradnika i pripravnika i tri (3) administrativna radnika. Osnovne odlike advokata i ostalih zaposlenih su posvećenost klijentima, predanost u radu i konstantna težnja ka dostizanju visokih etičkih i profesionalnih standarda.

Firma, advokati, kao i svi zaposleni osigurani su od profesionalne odgovornosti protiv štete pričinjene trećim licima.

Strategija našeg poslovanja usmjerena je na stalno unapređenje i razvoj usluga, saradnju i očuvanje dobrih poslovnih odnosa sa klijentima, kao i zapošljavanje mladih kvalitetnih kadrova. Dobri poslovni odnosi sa klijentima zasnivaju se na stalnoj komunikaciji, znanju i dugogodišnjoj praksi u obavljanju advokatskih poslova, a svi zaposleni usmjereni su ka dostizanju i održavanju visokog kvaliteta u pružanju advokatskih usluga.

AFS je kao standard poslovanja još 2009. godine uspostavila sistem menadžmenta kvaliteta i upravljanja organizacijom u skladu sa standardima ISO 9001 iz oblasti pružanja advokatskih usluga.

Naš tim

Stojanka Sajić
Senior partner i osnivač

Stojanka Sajić je osnivač i Senior Partner Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1983. godine. Pravno iskustvo stekla je radeći u Skupštini opštine Laktaši, i firmama “Rudi Čajavac” i “Sirovina” iz Banjaluke. Samostalnom advokatskom praksom počela je da se bavi 1989. godine, nakon čega 2000.godine osniva zajedničku kancelariju “ Sajić Stojanka i Sajić Aleksandar“ a 2003.godine ortačko društvo.

Osnovne oblasti kojima se bavi su građansko pravo, porodično nasljedno pravo i nekretnine.

Aleksandar Sajić
Managing partner i osnivač

Aleksandar Sajić je osnivač i direktor Advokatske firme Sajić. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1997. godine, a samostalnom advokatskom praksom počeo je da se bavi 2000. godine u zajedničkoj kancelarije “ Sajić Stojanka i Sajić Aleksandar“ koja 2003.godine prerasta u ortačko društvo.

Aleksandar je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA), International bar association (IBA), International Law Association (ILO) i u stručnim pravnim vodičima prepoznat je kao vodeći stručnjak u svojim oblastima.

Osnovne oblasti kojima se bavi su korporativno pravo, M&A, pravo osiguranja i legal project management.

Nataša Krejić
Senior partner / advokat

Nataša Krejić je Senior Partner i advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjaluci 2004. godine. U AFS zaposlena je od 2003. godine.

Nataša je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA), IBA.

Osnovne oblasti kojima se bavi su korporativno pravo, pravo konkurencije i poresko i carinsko pravo.

Sanja Đukić
Senior partner / advokat

Sanja Đukić je Senior Partner i advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2006. godine. U AFS zaposlena je od 2007.

Sanja je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA).

Osnovne oblasti kojima se bavi su radno pravo, bankarsko i finansijsko pravo i korporativno pravo.

Željko Vlačić
Partner / advokat

Željko Vlačić je partner i advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2011. godine, od kada je i zaposlen u AFS. Željko je ovlašteni patentni predstavnik, registrovan u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Osnovne oblasti prava kojima se bavi su stečaj i likvidacije, pravo intelektualne svojine i udruženja i fondacije.

Nataša Škrbić Banjac
Advokat

Nataša Škrbić Banjac je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2011. godine, a u AFS zaposlena je od 2013. godine.

Osnovne oblasti prava kojima se bavi su pravo osiguranja, poresko pravo i pravo zdravstva i starijih osoba.

Igor Letica
Advokat

Igor Letica je advokat u Advokatskoj firmi Sajić, zaposlen od 2018. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2017. godine, a 2023. godine stekao je zvanje master pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz uže naučne oblasti Pravo intelektualne svojine. Igor je sertifikovani službenik za zaštitu ličnih podataka (DPO), predstavnik za zaštitu prava industrijske svojine.

Oblasti prava kojima se bavi su pravo intelektualne svojine, zaštita ličnih podataka, imigracije i sticanje državljanstva, radno parvo, naknada štete, parvo hrane i registar zaloga.

Nikolina Pilipović
Advokat / ovlašteni sudski tumač za engleski i njemački jezik

Nikolina Pilipović je advokat, a zaposlena je u Advokatskoj firmi Sajić od 2019. godine nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univezita u Beogradu.

Nikolina je 2023 uspješno odbranila master rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te stekla zvanje master pravnika iz uže oblasti Međunarodno poslovno pravo.

Takođe, Nikolina je ovlašteni sudski tumač za engleski i njemački jezik za njemački jezik registrovana pri Ministarstvu pravde Republike Srpske.

Anja Banjac
Stručni saradnik

Anja Banjac je stručni saradnik, a zaposlena je u Advokatskoj firmi Sajić od 2023. godine nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univezita u Banjaluci.

Anja je 2020. godine uspješno odbranila master rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te stekla zvanje master pravnika iz uže oblasti građanskog prava.

Vesna Grujić
Advokatski pripravnik

Vesna Grujić je advokatski pripravnik Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2022.godine, a iste godine je zaposlena i u AFS.

Milica Crnić
Advokatski pripravnik

Milica Crnić je advokatski pripravnik Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2021.godine, a od 2022. godine je zaposlena i u AFS.

Jelena Milinković
Advokatski pripravik

Jelena Milinković je advokatski pripravnik Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine, a od 2023. godine je zaposlena i u AFS.

Jelena je 2022. uspješno odbranila master rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te stekla zvanje master pravnika iz uže oblasti Međunarodno poslovno pravo.

Tanja Granatić
Prevodilac / ovlašteni sudski tumač za eng. jezik

Tanja Granatić je prevodilac Advokatske firme Sajić. Diplomirala je i na Banja Luka College-u. U AFS zaposlena je od 2011. godine.

Tanja je ovlašteni sudski tumač za engleski jezik registrovan pri Ministarstvu pravde Republike Srpske.

Branka Mitrović
Administrativni radnik za sekretarske poslove

Branka je ad.radnik za sekretarske poslove. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci, smjer geografija.

U AFS zaposlena je od 2021.godine.

Konsultacije

Potrebna Vam je pravna pomoć ili savjet? Naš tim stručnjaka Vam može pomoći! Kliknite na dugme ispod i pošaljite upit za zakazivanje konsultacija, a mi ćemo Vas kontaktirati putem emaila.