O nama

Ukratko o Advokatskoj firmi Sajić

Advokatska firma „Sajić“ o.d. Banja Luka nastala je iz advokatske prakse započete još 1989. godine u samostalnoj advokatskoj kancelariji advokata Stojanke Sajić.

Prvo ortačko društvo u Bosni i Hercegovini osnovali su Stojanka i Aleksandar Sajić 2003. godine.

Trenutno broji 17 zaposlenih, od čega je osam (8) advokata, šest (6) stručnih saradnika i pripravnika i tri (3) administrativna radnika. Osnovne odlike advokata i ostalih zaposlenih su posvećenost klijentima, predanost u radu i konstantna težnja ka dostizanju visokih etičkih i profesionalnih standarda.

Firma, advokati, kao i svi zaposleni osigurani su od profesionalne odgovornosti protiv štete pričinjene trećim licima, na ukupnu sumu osiguranja od 2.751.852,80 KM.

Strategija našeg poslovanja usmjerena je na stalno unapređenje i razvoj usluga, saradnju i očuvanje dobrih poslovnih odnosa sa klijentima, kao i zapošljavanje mladih kvalitetnih kadrova. Dobri poslovni odnosi sa klijentima zasnivaju se na stalnoj komunikaciji, znanju i dugogodišnjoj praksi u obavljanju advokatskih poslova, a svi zaposleni usmjereni su ka dostizanju i održavanju visokog kvaliteta u pružanju advokatskih usluga.

AFS je kao standard poslovanja još 2009.godine uspostavila sistem menadžmenta kvaliteta i upravljanja organizacijom u skladu sa standardima ISO 9001 iz oblasti pružanja advokatskih usluga.

Naš tim

Stojanka Sajić
Senior partner i osnivač

Stojanka Sajić je osnivač i partner Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1983. godine. Pravno iskustvo stekla je radeći u Skupštini opštine Laktaši, i firmama “Rudi Čajavac” i “Sirovina” iz Banjaluke. Samostalnom advokatskom praksom počela je da se bavi 1989. godine, nakon čega 2000.godine osniva zajedničku kancelariju “ Sajić Stojanka i Sajić Aleksandar“ a 2003.godine ortačko društvo.

Pored građanskog prava, prava nekretnina i porodičnog prava Stojanka se bavi i i imovinsko-pravnim odnosima i zemljišno / katastraskim registrima.

Aleksandar Sajić
Managing partner i osnivač

Aleksandar Sajić je osnivač i direktor
Advokatske firme Sajić. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 1997. godine, a samostalnom advokatskom praksom počeo je da se bavi 2000. godine u zajedničkoj kancelarije “ Sajić Stojanka i Sajić Aleksandar“ koja 2003.godine prerasta u ortačko društvo.

Aleksandar je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA), International bar association (IBA), International Law Association (ILO) i u stručnim pravnim vodičima prepoznat je kao vodeći stručnjak u svojim oblastima.

Pored privrednog prava, M&A, berzanskog prava i prava osiguranja Aleksandar se bavi i pravima manjinskih akcionara, JPP, procjenom pravnog rizika. U navedenim oblastima savjetuje i zastupa klijente pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Nataša Krejić
Partner / advokat

Nataša Krejić je partner i advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univeziteta u Banjaluci 2004. godine. U AFS zaposlena je od 2003. godine.

Pored kompanijskog prava, M&A, Nataša se bavi i poreskim i carinskim pravom, kao i pravom konkurencije i stranim ulaganjima, u kojim oblastima savjetuje strane i domaće klijente.

Nataša je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA), IBA

Sanja Đukić
Partner / advokat

Sanja Đukić je partner i advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2006. Godine. U AFS zaposlena je od 2007.

Pored radnog prava i prava zdravstva Sanja se bavi bankarskim pravom, kompanijsko/korporativnim pravom, M&A, pravom telekomunikacija.

Sanja je član The European Association of Attorneys (AEA), Union Internationale des Avocats (UIA).

Tijana Kondić
Advokat

Tijana Kondić je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2006. godine, a u Advokatskoj firmi Sajić zaposlena je od 2007. godine.

Pored kompanijskog/korporativnog prava i prava građevinarstva Tijana radi i na pitanjima denacionalizacije i restitucije, zatim javne nabavke, koncesije, zaštite od klevete, zaštite potrošača, prava energetike i rudarstva i nekretnine.

Mirela Mazulović
Advokat

Mirela Mazulović je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2008. godine, od kada je i zaposlena u AFS.

Mirela se pored porodičnim i nasljednim pravom, bavi i naknadom štete, priznanjem stranih sudskih odluka, krivičnim pravom, statusnim pravima fizičkih lica, stvarnim pravom, eksproprijacijom.

Željko Vlačić
Advokat

Željko Vlačić je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2011. godine, od kada je i zaposlen u AFS. Željko je ovlašteni patentni predstavnik, registrovan u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Pored prava intelektualne svojine Željko se bavi pravom stečaja i likvidacije, sportskim pravom, poslovima u vezi udruženja građana, koncesionim pravom, naročito u oblasti rudarstva, nekretninama, porodičnim i nasljednim pravom, naknadama šteta kao i pravom u oblasti metalurgije i prerade metala i tekstilne industrije.

Nataša Škrbić
Advokat

Nataša Škrbić je advokat Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2011.godine, a u AFS zaposlena je od 2013. godine.

Nataša pored prava osiguranja i prava zdravstva bavi se i pravom saobraćaja i špedicije, ugovorima privrednog i međunarodnog privrednog prava, kao poreskim pravom i pravom kunkurencije.

Milica Karadža
Stručni saradnik

Milica Karadža je stručni saradnik Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2012. godine, a u AFS zaposlena je od 2014. godine.

Milica se pored prava javnih nabavki, M&A i bankarskog prava bavi pravom javno-privatnog partnerstva, ugovorima, bankarskim pravom, pravom školstva, pravom građevinarstva i pravom u oblasti zaštite životne sredine.

Dragan Stijak
Stručni saradnik

Dragan Stijak je stručni saradnik Advokatske firme Sajić. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2013. godine, a u AFS zaposlen je od 2014. godine. Dragan je certifikovani službenik za zaštitu podataka (DPO – Data protection officer) od strane ovlaštene kuće Mobes Quality.

Dragan se pored zaštite ličnih podataka i radnog prava bavi pravom telekomunikacija, pravom energetike, pravom u oblasti zaštite životne sredine, koncesijama kao i pravom u oblast trgovine.

Ognjen Bogdanić
Stručni saradnik

Ognjen Bogdanić je stručni saradnik Advokatske firme Sajić. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2014. godine, a u AFS zaposlen je od 2015. godine.

Ognjen je ovlašteni patentni predstavnik, registrovan u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Ognjen se pored prava intelektulne svojine i zaštite potrošača bavi kompanijskim i pravom građevnarstva, pravom hrane, registrom zaloga kao i pravom u oblasti saobraćaja i špedicije.

Tijana Milačić
Stručni saradnik

Tijana Milačić je stručni saradnik Advokatske firme Sajić. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 2014. godine, a u AFS zaposlena je od 2015. godine.

Tijana se pored radnog i medijskog prava bavi još i kompanijskim i berzanskim pravom, zaštitom potrošača, pravom u oblasti IT kompanija i trgovine.

Igor Letica
Advokatski pripravnik

Igor Letica je advokatski pripravnik Advokatske firme Sajić. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univezita u Banjaluci 2017. godine, a u AFS je zaposlen od 2018. godine.

Sandra Jokić
Administrativni radnik za opšte poslove

Sandra Jokić je adm.radnik za opšte poslove Advokatske firme Sajić. Diplomirala je na Komunikološkom fakultetu u Banjaluci kao i na Banja Luka College-u u oblasti marketinga. U AFS zaposlena je od 2004. godine.

Sandra radi na opštim i marketing poslovima.

Tanja Granatić
Prevodilac / ovlašteni sudski tumač za eng.jezik

Tanja Granatić je prevodilac Advokatske firme Sajić. Diplomirala je i na Banja Luka College-u. U AFS zaposlena je od 2011. godine.

Tanja je ovlašteni sudski tumač za engleski jezik registrovan pri Ministartsvu pravde Republike Srpske.

Dragana Vilimonović
Admin. radnik za sekretarske poslove

Dragana Vilimoović je adm.radnik za sekretarske poslove Advokatska firme Sajić. Srednju školu Gimnaziju završila je Banjaluci, a u AFS zaposlena je od 2015. godine.

Dragana obavlja sekretarske poslove.

Konsultacije

Potrebna Vam je pravna pomoć ili savjet? Naš tim stručnjaka Vam može pomoći! Kliknite na dugme ispod i pošaljite upit za zakazivanje konsultacija, a mi ćemo Vas kontaktirati putem emaila.